BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Ilość odsłon: 78053

EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

1) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terenie RP oraz zadanie administracji publicznej w tym zakresie.

2) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), określająca terminy wejścia w życie nowych przepisów oraz okresy obowiązywania przepisów, które utracą moc, a także wprowadza zmiany do szeregu ustaw regulujących poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.

3) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) – utraciła moc z dniem 21 sierpnia 2004 r. za wyjątkiem art. 7-7i, które do dnia 31 grudnia 2006 roku reguluje postępowanie ewidencyjne.
    Więcej...

Zgłosznie podjęcia działalności / zmiany do istniejącego wpisu
Zgłosznie podjęcia działalności / zmiany do istniejącego wpisu

Opłaty:

- za dokonanie wpisu – 100 zł (opłatę należy wnieść w Kasie Urzędu)

- za zmianę wpisu – 50 zł (opłatę należy wnieść w Kasie Urzędu)

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w pokoju nr 11.
    Więcej...

Zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej
Opłaty:

Brak opłat

Wypełnione zawiadomienie wraz z posiadanym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji należy złożyć w pokoju nr 11.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info