BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
Ilość odsłon: 4663

1. Art. 40 i 41ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

3. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r. w

sprawie "Zasad techniki prawodawczej". (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)
    Więcej...

© 2003 Internet-Info