BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 204719

Zarządzenie NR 1/96 Wójta Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: sprwie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
Z dnia: 31 stycznia 1996 roku
Data wejścia w życie: 31 stycznia 1996 roku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/96 Wójta Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy.
Z dnia: 21 lutego 1996 roku
Data wejścia w życie: 1 marca 1996 roku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/96 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej
Z dnia: 4 listopada 1996 roku
Data wejścia w życie: 4 listopada 1996 roku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/99 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
Z dnia: 8 grudnia 1999r.
Data wejścia w życie: 8 grudnia 1999r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 4/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zarządzenia spisu z natury
Z dnia: 12 listopada 2002 roku
Data wejścia w życie: 12 listopada 2002 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.
Z dnia: 5 grudnia 2002r
Data wejścia w życie: 5 grudnia 2002r
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 7/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.
Z dnia: 9 grudnia 2002r.
Data wejścia w życie: 9 grudnia 2002r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 8/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.
Z dnia: 30 grudnia 2002r.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2002r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj.
W sprawie: w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Z dnia: 2 stycznia 2003 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 3/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.
Z dnia: 17 marca 2003r
Data wejścia w życie: 17 marca 2003r
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2002rok.
Z dnia: 20 marca 2003r
Data wejścia w życie: 20 marca 2003r
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 5/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
Z dnia: 17 marca 2003 roku
Data wejścia w życie: 17 marca 2003 roku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5 A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Z dnia: 10 kwietnia 2003r.
Data wejścia w życie: 10 kwietnia 2003r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej
Z dnia: 28 kwietnia 2003 roku
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2003 roku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Z dnia: 21 maja 2003 roku
Data wejścia w życie: 21 maja 2003 roku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej
Z dnia: 21 maja 2003 roku
Data wejścia w życie: 21 maja 2003 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 9/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 4 czerwca 2003
Data wejścia w życie: 4 czerwca 2003
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 11/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Piotrków- Kujawski i gminnych jednostek organizacyjnych.
Z dnia: 30 maja 2003r
Data wejścia w życie: 30 maja 2003r
    Więcej...

Zarządzenie NR 12/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji przetargowej
Z dnia: 5 czerwca 2003 roku
Data wejścia w życie: 5 czerwca 2003 roku
    Więcej...

Zrządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Z dnia: 5 czerwca 2003 roku
Data wejścia w życie: 5 czerwca 2003 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 13 A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 18 lipca 2003r
Data wejścia w życie: 18 lipca 2003r
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 14/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Piotrków- Kujawski i gminnych jednostek organizacyjnych.
Z dnia: 1 sierpnia 2003r
Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2003r
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 15/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 28 sierpnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 28 sierpnia 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 16/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 3 września 2003 r.
Data wejścia w życie: 3 września 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 17/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamienia wapiennego i żużla na remonty i modernizację dróg gminnych.
Z dnia: 20 sierpnia 2003
Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2003
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 18/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 29 września 2003 r.
Data wejścia w życie: 29 września 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 19/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej w Piotrkowie Kujawskim (ul. Poduchowna)
Z dnia: 15 września 2003 r.
Data wejścia w życie: 15 września 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 21/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 6 października 2003 r.
Data wejścia w życie: 6 października 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 22/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: opracowania materiałów planistycznych
Z dnia: 6 października 2003 r.
Data wejścia w życie: 6 października 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 23/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Poitrkowie Kujawskim przy ulicy Kaliskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 283/1.
Z dnia: 21 października 2003 r.
Data wejścia w życie: 21 października 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 24/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 24 października 2003 r.
Data wejścia w życie: 24 października 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 25/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania doraźnej Komisji Kasacyjnej
Z dnia: 27 października 2003 r.
Data wejścia w życie: 27 października 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 26A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 10 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 10 grudnia 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 27/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: przyjęcia projektu budżetu na rok 2004, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Z dnia: 12 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 12 grudnia 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 28/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: umorzenia wierzytelności Miejsko-Gminnego Zespołu, Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu
Z dnia: 30 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 31 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 1/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2003
Z dnia: 9 marca 2004
Data wejścia w życie: 9 marca 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 2/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę zestawów komputerowych i oprzyrządowania.
Z dnia: 5 kwietnia 2004
Data wejścia w życie: 5 kwietnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 3/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: dokonania zakupu uzupełniającego w trybie z wolnej ręki dotyczącego przetargu w trybie zapytania o cenę na dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania rozstrzygniętego dnia 05.04.2004
Z dnia: 14 kwietnia 2004
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 4/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 19 kwietnia 2004
Data wejścia w życie: 19 kwietnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 5/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: charmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w mieście Piotrków Kujawski 2004r.
Z dnia: 20 kwietnia 2004
Data wejścia w życie: 20 kwietnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 5 maja 2004r.
Data wejścia w życie: 5 maja 2004r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 7/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 7 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 7 maja 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 8/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę zestawów komputerowych i oprzyrządowania.
Z dnia: 13 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 13 maja 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 9/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Z dnia: 21 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 21 maja 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych.
Z dnia: 27 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 27 maja 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 11/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: wprowadzenia w życie
Z dnia: 27 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 1 czerwca 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 12/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 7 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: 7 czerwca 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: W sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny czy oferenci spełniają
Z dnia: 21 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: 21 czerwca 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 13A/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 30 czerwca 2004
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 14/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: W sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny czy oferenci spełniają
Z dnia: 1 lipca 2004
Data wejścia w życie: 1 lipca 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 15/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: W sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny czy oferenci spełniają
Z dnia: 16 lipca 2004
Data wejścia w życie: 16 lipca 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 15A/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: W sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny czy oferenci spełniają
Z dnia: 19 lipca 2004
Data wejścia w życie: 19 lipca 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 16/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 06 sierpnia 2004
Data wejścia w życie: 06 sierpnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 17/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 19 sierpnia 2004
Data wejścia w życie: 19 sierpnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 18/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny czy oferenci spełniają
Z dnia: 19 sierpnia 2004
Data wejścia w życie: 19 sierpnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Z dnia: 20 sierpnia 2004
Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 20/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: procedury prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków
Z dnia: 20 sierpnia 2004
Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 21/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym i Finansowym
Z dnia: 20 sierpnia 2004
Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 22/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 27 września 2004
Data wejścia w życie: 27 września 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 23/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 30 września 2004
Data wejścia w życie: 30 września 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 24/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
Z dnia: 30 września 2004
Data wejścia w życie: 1 października 2004
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
Z dnia: 30 września 2004 roku
Data wejścia w życie: 1 października 2004 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 25/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: Opracowanie materiałów planistycznych z uwzględnieniem przyjętych zasad w
Z dnia: 8 października 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 26/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 14 października 2004
Data wejścia w życie: 14 października 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 27/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej
Z dnia: 4 listopada 2004
Data wejścia w życie: 4 listopada 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 28/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 5 listopada 2004
Data wejścia w życie: 5 listopada 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 29/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: przyjęcia projektu budżetu na rok 2005
Z dnia: 15 listopada 2004
Data wejścia w życie: 15 listopada 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 30/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 30 listopada 2004
Data wejścia w życie: 30 listopada 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 31/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymaganewarunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Z dnia: 2 grudnia 2004
Data wejścia w życie: 2 grudnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 32/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku administracyjnym w Piotrowie Kujawskim przy ul. XXX-lecia PRL oraz budynku OSP Przewóz
Z dnia: 3 grudnia 2004
Data wejścia w życie: 3 grudnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 33/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: spisu z natury
Z dnia: 15 grudnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 34/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 21 grudnia 2004
Data wejścia w życie: 21 grudnia 2004
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 35/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: wyznaczenia Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego.
Z dnia: 21 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 21 grudnia 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 36/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 22 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 22 grudnia 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 37/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: systemu wdrażania projektu inwestycyjnego pn.
Z dnia: 22 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 22 grudnia 2004 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług urbanistyczno - architektonicznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 5 stycznia 2005 r.
Data wejścia w życie: 5 stycznia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 2/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Jerzyce oraz na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Sołectwa
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Data wejścia w życie: 21 stycznia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 3/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług urbanistyczno - architektonicznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 25 stycznia 2005 r.
Data wejścia w życie: 25 stycznia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 5/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami byłej szkoły podstawowej w Lubsinie oraz lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym w Swiątnikach
Z dnia: 15 lutego 2005 r.
Data wejścia w życie: 15 lutego 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 6/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Z dnia: 18 lutego 2005 r.
Data wejścia w życie: 18 lutego 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 9/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w Mieście Piotrków Kujawski w 2005 roku
Z dnia: 21 lutego 2005 r.
Data wejścia w życie: 21 lutego 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 10/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku
Z dnia: 25 lutego 2005 r.
Data wejścia w życie: 25 lutego 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 11/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie i sfinansowanie na okres do 10 lat hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim”
Z dnia: 28 lutego 2005 r.
Data wejścia w życie: 28 lutego 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 13/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2004 rok
Z dnia: 10 marca 2005 r.
Data wejścia w życie: 10 marca 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 14/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: reorganizacji świetlicy środowiskowej oraz zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 25 marca 2005 r.
Data wejścia w życie: 25 marca 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 15/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 31 marca 2005 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 16/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamienia wapiennego oraz żużla wielkopiecowego na remont dróg gminnych
Z dnia: 4 kwietnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 17/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych - projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej z miejscowości Kozy -Stawiska- Bycz - zadanie I
Z dnia: 4 kwietnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych - projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska , Dworcowa, Kujawska, Wypycha ,Łokietka, Kolejowa.
Z dnia: 4 kwietnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 19/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji Konkursowej
Z dnia: 14 kwietnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 21/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.
Z dnia: 31 maja 2005 roku
Data wejścia w życie: 31 maja 2005 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 22/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski w 2005 roku
Z dnia: 30 czerwca 2005 r.
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 23/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa kruszywa wapiennego na remont dróg gminnych: I. Połajewek - Złotowo, II. Piotrków Kujawski - Tomisławice (w miejscowości Gradowo), III. Pozostałe drogi gminne.
Z dnia: 6 lipca 2005 r.
Data wejścia w życie: 6 lipca 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 24/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 15 lipca 2005 roku
Data wejścia w życie: 15 lipca 2005 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 26/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 19 sierpnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 19 sierpnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 29/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Z dnia: 31 sierpnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 30/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 12 września 2005 r.
Data wejścia w życie: 12 września 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 31/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA NIŻEJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. PROJEKT OŚWIETLENIA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM PRZY ul. SŁONECZNEJ, 2. PROJEKT OŚWIETLENIA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM PRZY ul. WYZWOLENIA 3. PROJEKT OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI KACZEWO - BYTOŃ
Z dnia: 13 września 2005 r.
Data wejścia w życie: 13 września 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 23 września 2005 r.
Data wejścia w życie: 23 września 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 36/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski w 2005 roku
Z dnia: 30 wrzesień 2005 r.
Data wejścia w życie: 30 wrzesień 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 37/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 5 paździenika 2005 r.
Data wejścia w życie: 5 paździenika 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 38/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2006
Z dnia: 5 paździenika 2005 r.
Data wejścia w życie: 5 paździenika 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 19 października 2005 r.
Data wejścia w życie: 19 października 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 41/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt
Z dnia: 24 października 2005 r.
Data wejścia w życie: 24 października 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 31 października 2005 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 43/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: procedury uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Z dnia: 14 listopada 2005 roku
Data wejścia w życie: 14 listopada 2005 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 44/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 28 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: 28 listopada 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 45/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 9 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 9 grudnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 46/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie -
Z dnia: 12 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 12 grudnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 47/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: sporządzenia spisu z natury
Z dnia: 12 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 12 grudnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 48/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług urbanistyczno - architektonicznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 23 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 23 grudnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 49/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 27 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 27 grudnia 2005 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 1/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku
Z dnia: 12 stycznia 2006 roku
Data wejścia w życie: 12 stycznia 2006 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Z dnia: 20 stycznia 2006 r.
Data wejścia w życie: 20 stycznia 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.
Z dnia: 9 lutego 2006 r.
Data wejścia w życie: 9 lutego 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 5/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2005 rok
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA FUNKCJE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z dnia: 20 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: 20 marca 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Z dnia: 30 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 8/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - Modernizacja parkingu przy Ośrodku wypoczynkowym w Połajewie.
Z dnia: 4 kwietnia 2006 r.
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Z dnia: 24 kwietnia 2006 r.
Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 10/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Z dnia: 12 maja 2006 r.
Data wejścia w życie: 12 maja 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 11/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 1 kwartał 2006 roku.
Z dnia: 12 maja 2006 r.
Data wejścia w życie: 12 maja 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 12/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektu (zadania) z udziałem środków z funduszy strukturalnych.
Z dnia: 12 maja 2006 r.
Data wejścia w życie: 12 maja 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2005 r.
Z dnia: 24 maja 2006 r.
Data wejścia w życie: 24 maja 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 15/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych
Z dnia: 24 maja 2006 r.
Data wejścia w życie: 24 maja 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 16/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 1 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: 1 czerwca 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie -
Z dnia: 12 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: 12 czerwca 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 18/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Kujawskim (działki nr : 167/24 i 167/25) oraz na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie (dz. nr 388/8)
Z dnia: 22 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: 22 czerwca 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 19/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmiany lokalizacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim.
Z dnia: 22 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: 22 czerwca 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 20/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchawalenia budżetu gminy na 2006 r.
Z dnia: 30 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 21/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2006 roku.
Z dnia: 24 lipca 2006 r.
Data wejścia w życie: 24 lipca 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 22/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej i przyłącza energoelektrycznego do Rodzinnych Ogródków Działkowych
Z dnia: 14 sierpnia 2006 r.
Data wejścia w życie: 14 sierpnia 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 23/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót dla zadania pn.
Z dnia: 14 sierpnia 2006 r.
Data wejścia w życie: 14 sierpnia 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 24/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Z dnia: 17 sierpnia 2006 r.
Data wejścia w życie: 17 sierpnia 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 25/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - Dostawa kamienia wapiennego na remont dróg gminnych: 1. Piotrków Kujawski - Tomisławice w miejscowości Gradowo 2. Piotrków Kujawski - Rudzk Mały na odcinku Władysławowo - Zborowiec (Szewce-Rudzk Mały) 3. Pozostałe drogi gminne
Z dnia: 18 sierpnia 2006 r.
Data wejścia w życie: 18 sierpnia 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 26/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - Remont nawierzchni chodnika - wieś Wąsewo-gm. Piotrków Kujawski - I etap.
Z dnia: 22 sierpnia 2006 r.
Data wejścia w życie: 22 sierpnia 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 27/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót dla zadania pn.
Z dnia: 6 września 2006 r.
Data wejścia w życie: 6 września 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 28/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim - I etap.
Z dnia: 12 września 2006 r.
Data wejścia w życie: 12 września 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 29/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca
Z dnia: 20 września 2006 r.
Data wejścia w życie: 20 września 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 30/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Z dnia: 28 września 2006 r.
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 31/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 4 października 2006 r.
Data wejścia w życie: 4 października 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 32/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2006 roku.
Z dnia: 27 października 2006 r.
Data wejścia w życie: 27 października 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 33/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Z dnia: 27 października 2006 r.
Data wejścia w życie: 27 października 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 34/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: o przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej i zatwierdzeniu podmiotów i przedmiotu -programu kontroli
Z dnia: 30 października 2006 r.
Data wejścia w życie: 30 października 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 35/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmian zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych.
Z dnia: 31 październik 2006 r.
Data wejścia w życie: 31 październik 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 36/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 2 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: 2 listopada 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 37/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Z dnia: 10 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: 10 listopada 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 38/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Z dnia: 10 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: 10 listopada 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 39/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Z dnia: 22 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: 22 listopada 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 40/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu trzech przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami 13/6, 15/1, 853 oraz czterech studzienek rewizyjnych na działkach numer 13/6, 15/1, 15/4, 853 położonych przy ulicy Pogodnej w Piotrkowie Kujawskim.
Z dnia: 24 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: 24 listopada 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 41/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2006 roku
Z dnia: 24 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: 24 listopada 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 42/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
Z dnia: 11 grudnia 2006 r.
Data wejścia w życie: 11 grudnia 2006 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 43/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 29 grudnia 2006 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 44/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Socjalnej w celu realizowania form działalności socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 29 grudnia 2006 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wybory najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług urbanistyczno - architektonicznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 2 stycznia 2007 r.
Data wejścia w życie: 2 stycznia 2007 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 2/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych
Z dnia: 2 stycznia 2007 r.
Data wejścia w życie: 2 stycznia 2007 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 3/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 3 stycznia 2007 r.
Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 4/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 19 stycznia 2007 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: wyznaczenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 19 stycznia 2007 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - Medernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim - II etap.
Z dnia: 2 luty 2007 rok
Data wejścia w życie: 2 luty 2007 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 8 luty 2007 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2006
Z dnia: 26 lutego 2007 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dziennieku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Z dnia: 14 marca 2007 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH
Z dnia: 15 marca 2007 r.
Data wejścia w życie: 15 marca 2007 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 15 marca 2007 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - DOSTAWA SAMOCHODU DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
Z dnia: 16 kwietnia 2007 r.
Data wejścia w życie: 16 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: Na podstawie art. 1 ust. 3 oraz art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.
Z dnia: 18 kwiecień 2007 r.
Data wejścia w życie: 18 kwiecień 2007 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: nadania Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie
Z dnia: 20 kwietnia 2007 r.
Data wejścia w życie: Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustalenia regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 20 kwietnia 2007 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z
Z dnia: 24 kwietnia 2007 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi wchodzi z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zbycia nieruchomości.
Z dnia: 27 kwietnia 2007 roku
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2006 rok.
Z dnia: 14 maja 2007 roku
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 14 maja 2007 r.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyoru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na - przebudowa i remont dróg gminnych
Z dnia: 17 maja 2007 r.
Data wejścia w życie: 17 maja 2007 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 1 czerwca 2007 r.
Data wejścia w życie: 1 czerwca 2007 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info