BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 129147

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkuj.pl
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na :

Budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach : Pogodna, Wiśniowa, Wesoła i Poznańska”
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie , Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkuj.pl
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

ŚWIADCZENIE USŁUG URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OBEJMUJĄCYM :

– OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ

– OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZBUDOWY Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ
    Więcej...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

Na podstawie art.11 ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96,poz.873 z późn. zm.) .

ogłasza

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski.pl
Budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach: Pogodna, Wiśniowa, Wesoła i Poznańska”
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA FUNKCJE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    Więcej...

Miasto i Gmina w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

Modernizację parkingu przy Ośrodku wypoczynkowym w Połajewie.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Nr projektu: SPO/2.3/079/2005.
    Więcej...

Miejsko Gminny Zespół Oświaty , Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim ul.Włocławska 37 tel./fax. (0-54)2855756
ogłasza przetarg nieograniczony:

„Na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski”.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 97 m2, położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 167/24, zapisanej w KW 19531.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 465 m2, położonej w Połajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 388/8, zapisanej w KW 2504.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 97 m2, położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 167/25, zapisanej w KW 19531.
    Więcej...

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na :

Przebudowa dróg gminnych :

1. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Witkowice na odcinku Nowa Wieś – Kaźmierowo w km 0+002,50 do 1 + 295

2. Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim odcinek w km 0+000 do km 0+394,64
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 1,27 ha, położonej w Lubsinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 58, zapisanej w KW 19990, zabudowanej obiektami byłej szkoły podstawowej.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a II publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 97 m2, położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 167/24, zapisanej w KW 19531.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej i przyłącza energoelektrycznego do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pomowiec” w Piotrkowie Kujawskim.
    Więcej...

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 18 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO 0 www.piotrkowkujawski .pl
Dostawa kamienia wapiennego na remont dróg gminnych :

1. Piotrków Kujawski – Tomisławice w miejscowości Gradowo

2. Piotrków Kujawski – Rudzk Mały na odcinku Władysławowo – Zborowiec ( Szewce- Rudzk Mały)

3. Pozostałe drogi gminne
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej i przyłącza energoelektrycznego do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pomowiec” w Piotrkowie Kujawskim.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

Remont nawierzchni chodnika – wieś Wąsewo gm. Piotrków Kujawski – etap I A.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :
Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – I etap.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :
DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH :

I. Piotrków Kujawski – Tomisławice w miejscowości Gradowo

II. Piotrków Kujawski – Rudzk Mały na odcinku Władysławowo – Zborowiec ( Szewce- Rudzk Mały)
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :
Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – I etap.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl lub www.bip.piotrkowkujawski.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a II publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 1,27 ha, położonej w Lubsinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 58, zapisanej w KW 19990, zabudowanej obiektami byłej szkoły podstawowej.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie , Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkuj.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

ŚWIADCZENIE USŁUG URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OBEJMUJĄCYM :

- OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ

- OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZBUDOWY Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – II etap.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

WYKONANIE MAP SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
DOSTAWA SAMOCHODU DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
    Więcej...

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim

ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski, Tel./Fax. 054 2855756, NIP 889-11-95-936 zeas@piotrkowkujawski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony:

„Na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski”.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na :

Przebudowa i remont dróg gminnych :

1. Zadanie I - Przebudowa ul. Rynek w Piotrkowie Kujawskim

2. Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
o powierzchni 1,27 ha, położonej w Lubsinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 58, zapisanej w KW 19990, zabudowanej obiektami byłej szkoły podstawowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 83 800,00 złotych.
    Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 342 m2, położonej w Połajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 388/7, zapisanej w KW 2504.
W/w działka zabudowana trzema domkami letniskowymi położona jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie.

Domki letniskowe stanowią odrębny od gruntu przedmiot władania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3376,00 zł.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info