BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Charakterystyka
Ilość odsłon: 8386

Miasto i gmina Piotrków Kujawski położony jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego na granicy z województwem wielkopolskim. Pod względem hydrograficznym jest na obszarze dwóch dorzeczy Odry i Wisły oś hydrograficzną stanowi kanał Gopło Świesz odprowadzający wody ze znacznej części gminy do Jeziora Gopło oraz Jeziora Głuszyńskiego, które wraz z jeziorami Czarny Bród i Słuchaj są najczystszymi zbiornikami wodnymi.

Gmina, jak sama nazwa jej drugiego członu wskazuje, leży w krainie geograficzno-historycznej Kujaw usytuowanej części kraju. Na pierwszy rzut oka robi wrażenie regionu monotonnego, gdyż wokół widać rozległą, płaską równinę, gdzieniegdzie tylko urozmaiconą niewielkimi wyniosłościami moren czołowych lub wydm. Ważnym elementem rzeźby kształtującej jej krajobraz są zagłębienia i rynny polodowcowe. Największe z nich wypełniły wody jezior i cieków. Większe z nich to wspomniane wcześniej Jezioro Głuszyńskie i Jezioro Gopło. Lasów na obszarze gminy jest niewiele, zostały silnie przetrzebione z uwagi na fakt, iż zajmowały urodzajne gleby. W związku z tym pozostały tylko niewielkie obszary leśne porastające najsłabsze siedliska. Do największego obszaru leśnego na tym terenie należą lasy okolic Jeziora Głuszyńskiego.

Obszar gminy znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego, ze zdecydowanym oddziaływaniem klimatu oceanicznego i zaznaczającymi się wpływami kontynentalnymi. Średnia roczna temperatura powietrza waha się w granicach 7-8°. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie. Notuje się stosunkowo niewielką ilość opadów, średnio wynosi ona w ciągu roku od 450-550 mm.

Jest to gmina rolnicza o powierzchni 13 862 ha, którą zamieszkuje 10 586 osób, z tego 26% zajmuje się rolnictwem, w tym miasto 4931 osób. Posiada naturalne warunki rozwoju turystyki i agroturystyki, które stanowią oprócz rolnictwa przyszłość gminy. położona jest na Szlaku Piastowskim do Kruszwicy i Inowrocławia. Tereny jej przylegają bezpośrednio de dwóch jezior Gopło i Jeziora Głuszyńskiego. Biorąc pod uwagę walory krajobrazowe i wspaniałe położenie Piotrkowa Kujawskiego, nad jeziorami wyznaczone zostały tereny pod budownictwo rekreacyjne cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców byłych województw: łódzkiego, sieradzkiego i włocławskiego.

Jezioro Gopło to największe jezioro Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego i dziewiąte pod względem wielkości jezioro w Polsce. Położone jest w tzw. rynnie goplańskiej, w dorzeczu Noteci. Przyjmuje się, że średnia powierzchnia lustra wody wynosi 2154 ha, maksymalna głębokość 16,6 m, maksymalna szerokość 2,5 km, długość linii brzegowej 87,5 km.

Aby zapewnić ochronę naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu nadgoplańskiego utworzony został rezerwat przyrody. Powstał on po wieloletnich staraniach na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 263 z dnia 15 września 1967r. pod nazwą Nadgoplański Park Tysiąclecia. Rezerwat obejmuje obszary gruntów, lasów, bagien i nieużytków oraz jezioro Gopło położonych na styku województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Łączna powierzchnia parku wynosi 12683,76 ha. Obszar objęty ochroną rezerwatową wynosi ogółem 2313,76 ha, a ochroną krajobrazową 10370 ha. W skład objętego ochroną rezerwatową wchodzą oprócz jeziora Gopło: bagna i nieużytki o powierzchni 80 ha i lasy o powierzchni 66,13 ha. Rezerwat utworzono w celu: zachowania miejsc lęgowych ptactwa wodnego i lądowego, ochrony ptaków przelotowych, zabezpieczenia wartości historycznych związanych z początkiem państwa polskiego. O atrakcyjności Gopła i okolic obok wartości historycznych decyduje bogaty świat przyrody. Dotychczas zinwentaryzowano około 770 gatunków roślin. Spośród ssaków spotkać można licznie występujące sarny, dziki, piżmaki i inne. Płazy związane są ze środowiskiem wodnym lub łąkami i reprezentowane są przez 11 gatunków. Jezioro Gopło i wyrobiska potorfowe zamieszkuje 25 gatunków ryb. Węgorz, sandacz, leszcz, płoć, karaś, tołpyga są najczęściej poławianymi rybami przez rybaków i wędkarzy. Najbardziej jednak rzucającym się w oczy barwnym i ruchliwym składnikiem środowiska są ptaki. Na terenie NPT odnotowano dotychczas ponad 200 gatunków natomiast lęgowych gatunków zinwentaryzowano 149. Już w Kruszwicy można zaobserwować mewy śmieszkę pospolitą itd. Rozległe trzcinowiska i łąki giżewskie to lęgowiska i żerowiska gęsi gęgawy, herbowego ptaka Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.
Charakterystyka Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
    Więcej...

© 2003 Internet-Info