BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 252597

UCHWAŁA Nr 1/1/2002
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 19 listopada 2002 r.
Wydane przez: Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 19 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/2/2002
W sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 19 listopada 2002 r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 19 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/3/2002
W sprawie: wyboru Przewodniczących i powołania stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Piotrków
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 6 grudnia 2002 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/4/2002
W sprawie: powołania przedstawicieli Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do Zgromadzenia
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 6 grudnia 2002 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/5/2002
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r
Z dnia: 6 grudnia 2002 r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 6 grudnia 2002 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II / 6/ 2002
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr II / 7 / 2002
W sprawie: ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr II/8/2002
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr II / 9 / 2002
W sprawie: ustalenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: l stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr II/10/2002
W sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: l stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr II/11/2002
W sprawie: ustalenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rady Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr II/12/2002
W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok.
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rady Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr II/13/2002
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 115/XVI/2000 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 października 2002 roku
    Więcej...

Uchwała Nr II/14/2002
W sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rady Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 19 listopada 2002 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr II/15/2002
W sprawie: określenia czynności Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy z zakresu prawa pracy,
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 6 grudnia 2002 roku
    Więcej...

Uch wała Nr III /16/2002
W sprawie: zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
Z dnia: 18 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr III /17/2002
W sprawie: ustalenia wysokości dopłat na 2003 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług
Z dnia: 18 grudnia2002r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr III/18/2002
W sprawie: utworzenia świetlicy środowiskowej
Z dnia: 18 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku
    Więcej...

UCHWAŁA NR III/19/2002
W sprawie: przyjęcia Miejsko Gminnego Programu
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/20/2002
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Z dnia: 18 grudnia 2002r
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: l stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr III/21/2002
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Z dnia: 18 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 18 grudnia 2002 roku
    Więcej...

Uchwała Nr III/22/2002
W sprawie: wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy
Z dnia: 18 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwala Nr IV/23/ 2003
W sprawie: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piotrków Kujawski w części
Z dnia: 7 marca 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/24/2003
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 7 marca 2003r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 7 marca 2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/25/2003
W sprawie: w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i podległych samorządowych jednostek organizacyjnych.
Z dnia: 7 marca 2003 r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 7 marca 2003 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/26/2003
W sprawie: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Z dnia: 7 marca 2003r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 7 marca 2003r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/27/2003
W sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie
Z dnia: 7 marca 2003
Wydane przez: RadaMiasta i Gminy
Data wejścia w życie: 7 marca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/28/2003
W sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie
Z dnia: 7 marca 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 7 marca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/29/2003
W sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie
Z dnia: 7 marca 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 7 marca 2003
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/30/2003
W sprawie: w sprawie zbycia, oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości
Z dnia: 7 marca 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 7 marca 2003
    Więcej...

Uchwała Nr IV/31/2003
W sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim.
Z dnia: 7 marca 2003 r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/32/2003
W sprawie: W sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków przysługujących uczniom szkół podstawowych i gimnazjum
Z dnia: 7 marca 2003 roku
Wydane przez: Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 7 marca 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr IV/33/2003
W sprawie: w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Z dnia: 7 marca 2003
Wydane przez: Rada Miasta
    Więcej...

Uchwała Nr IV/34/2003
W sprawie: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i
Z dnia: 07 marca 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 07 marca 2003
    Więcej...

Uchwała Nr IV/35/2003
W sprawie: w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy
Z dnia: 7 marca 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 7 marca 2003
    Więcej...

Uchwala Nr IV/36/ 2003
W sprawie: w sprawie zaakceptowania zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne na terenie Gminy Piotrków Kujawski.
Z dnia: 7 marca 2003 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 7 marca 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr V/37/2003
W sprawie: w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002
Z dnia: 11 kwietnia 2003r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 11 kwietnia 2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr V/38/2003
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 11 kwietnia 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 11 kwietnia 2003
    Więcej...

Uchwała Nr V/39/2003
W sprawie: w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności podatkowych od osób
Z dnia: 11 kwietnia 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr VI/40/2003
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 31 maja 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 31 maja 2003
    Więcej...

Uchwała Nr VI/41/2003
W sprawie: w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie
Z dnia: 31 maja 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 31 maja 2003
    Więcej...

Uchwała Nr VI/42/2003
W sprawie: w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie określenia tygodniowego
Z dnia: 31 maja 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 września 2003
    Więcej...

Uchwała Nr VII/43/2003
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 17 lipca 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 17 lipca 2003
    Więcej...

Uchwała Nr VII/44/2003
W sprawie: w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych
Z dnia: 17 lipca 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 17 lipca 2003
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/45/2003
W sprawie: w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Z dnia: 29 sierpnia 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 29 sierpnia 2003
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/46/2003
W sprawie: w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Z dnia: 29 sierpnia 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 29 sierpnia 2003
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/47/2003
W sprawie: w sprawie utworzenia Związku Gmin Ziemi Radziejowskiej.
Z dnia: 29 sierpnia 2003 r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 29 sierpnia 2003 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/48/2003
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 27 września 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 27 września 2003
    Więcej...

Uchwała Nr IX/49/2003
W sprawie: w sprawie procedury uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.
Z dnia: 27 września 2003 r.
Wydane przez: Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 27 września 2003 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/50/2003
W sprawie: w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 27 września 2003 r.
Wydane przez: Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 27 września 2003 r.
    Więcej...

Uchwała Nr X/51/2003
W sprawie: w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 29 października 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr X/52/2003
W sprawie: w sprawie wyboru ławników
Z dnia: 29 października 2003 r.
Wydane przez: Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 29 października 2003 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/53/2003
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 28 listopada 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 28 listopada 2003
    Więcej...

Uchwała Nr XI/54/2003
W sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski na 2004 rok.
Z dnia: 28 listopada 2003 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XI/55/2003
W sprawie: w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży
Z dnia: 28 listopada 2003
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XI/56/2003
W sprawie: w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do
Z dnia: 28 listopada 2003 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XI/57/2003
W sprawie: w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy
Z dnia: 28 listopada 2003 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 24 grudnia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XI/58/2003
W sprawie: w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy.
Z dnia: 28 listopada 2003 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 24 grudnia 2003 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/60/2003
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 10 grudnia 2003r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 10 grudnia 2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr Xll/61/ 2003
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
Z dnia: 10 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

Uchwała NrXII/62/2003
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
Z dnia: 10 grudnia 2003r
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XII/63/2003
W sprawie: w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok.
Z dnia: 10 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XII/64/2003
W sprawie: zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
Z dnia: 10 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XII/65/2003
W sprawie: ustalenia wysokości dopłat na 2004 rok dla wszystkich taryfowych
Z dnia: 10 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/66/2004
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004..
Z dnia: 23 stycznia 2004r
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 23 stycznia 2004r
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/ 67 /2004
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 7 kwietnia 2004r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: 7 kwietnia 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA NrXIV/68/2004
W sprawie: w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków
Z dnia: 7 kwietnia 2004r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: 7 kwietnia 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/69/2004
W sprawie: w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i
Z dnia: 7 kwietnia 2004r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: 7 kwietnia 2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/70/2004
W sprawie: w sprawie przeniesienia nakładów poniesionych przez gminę na budowę linii
Z dnia: 7 kwietnia 2004
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: 7 kwietnia 2004
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/71/2004
W sprawie: w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Z dnia: 7 kwietnia 2004
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: 7 kwietnia 2004
    Więcej...

Uchwała Nr XV/72/2004
W sprawie: w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Z dnia: 30 kwietnia 2004
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2004
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/73/2004
W sprawie: w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych.
Z dnia: 26 maja 2004r.
Wydane przez: Rada Miejska
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/74/2004
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Z dnia: 26 maj 2004r
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: 26 maj 2004r
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/75/2004
W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Z dnia: 30 czerwca 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/76/2004
W sprawie: utworzenia środka specjalnego
Z dnia: 30 czerwca 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/77/2004
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleia budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 30 czerwca 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/78/2004
W sprawie: przyjęcia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 30 czerwca 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/79/2004
W sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków
Z dnia: 17 września 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/80/2004
W sprawie: zasad przyznawania i zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
Z dnia: 17 września 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/81/2004
W sprawie: ustalenia zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokości odpłatności za ich świadczenie
Z dnia: 17 września 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/82/2004
W sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Lubsinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 58
Z dnia: 17 września 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/83/2004
W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 668/1
Z dnia: 17 września 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/84/2004
W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 556/6 i 556/9
Z dnia: 17 września 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/85/2004
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleia budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 17 września 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XIX/86/2004
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleia budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 29 października 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XIX/87/2004
W sprawie: przeniesienia nakładów poniesionych przez gminę na zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowościach: Wójcin, Palczewo, Higieniewo i Piotrków Kujawski na rzecz Zakładu Energetycznego Toruń Rejon Energetyczny Radziejów ul. Brzeska
Z dnia: 29 października 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
    Więcej...

Uchwała Nr XIX/88/2004
W sprawie: przyjęcia do realizacji zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Z dnia: 29 października 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w poszczególnych sołectwach z terenu gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XX/89/2004
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleia budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XX/90/2004
W sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 rok
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XX/91/2004
W sprawie: określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2005 r.
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XX/92/2004
W sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005 rok
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XX/93/2004
W sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XX/94/2004
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski na 2005 rok
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XX/95/2004
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XX/96/2004
W sprawie: przepisów porządkowych obowiazujących w zakresie prowadzenia działalności handlowej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XX/97/2004
W sprawie: przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
    Więcej...

Uchwała Nr XX/98/2004
W sprawie: zatwierdzenia taryf oraz zasad za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XX/99/2004
W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/218/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 sierpnia 2002 roku dotyczącej przekazania Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Gopło do realizacji na terenie gminy Piotrków Kujawski zadań z zakresu gospodarki ściekowej.
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
    Więcej...

Uchwała Nr XX/100/2004
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
    Więcej...

Uchwała Nr XX/101/2004
W sprawie: ustalenia wysokości dopłat na 2005 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miejscowości i gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 10 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
    Więcej...

Uchwała Nr XXI/102/2004
W sprawie: zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania śrdków PFRON w formie weksla
Z dnia: 23 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/103/2004
W sprawie: regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/104/2004
W sprawie: przyjęcia
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/105/2004
W sprawie: w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005”.
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/106/2004
W sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2005 rok
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/107/2005
W sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Radziejowskiej
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/108/2005
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2005 rok.
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/109/2005
W sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa - sołectwa Jerzyce
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/110/2005
W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2005 - 2017
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/111/2005
W sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Finansowego i Inwestycyjnego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2005 - 2011
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/112/2005
W sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2005 - 2006
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/113/2005
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kuj na 2005 rok
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/114/2005
W sprawie: wydatkowania środków na wymianę oświetlenia ulic
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/115/2005
W sprawie: odwołania Sekretarza Miasta i Gminy
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/116/2005
W sprawie: powołania Sekretarza Miasta i Gminy
Z dnia: 21 stycznia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/117/2005
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kuj na 2005 rok
Z dnia: 8 lutego 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/118/2005
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Z dnia: 23 marca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/119/2005
W sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych
Z dnia: 23 marca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/120/2005
W sprawie: reorganizacji świetlicy środowiskowej oraz zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 23 marca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/121/2005
W sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Radziejowskiej
Z dnia: 23 marca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/122/2005
W sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 23 marca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/123/2005
W sprawie: zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości i sołectw
Z dnia: 23 marca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w poszczególnych sołectwach z terenu gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/124/2005
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kuj na 2005 rok.
Z dnia: 23 marca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/125/2005
W sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005”.
Z dnia: 23 czerwca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/126/2005
W sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia
Z dnia: 23 marca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVI/127/2005
W sprawie: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2005 - 2006
Z dnia: 25 kwietnia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVI/128/2005
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Z dnia: 25 kwietnia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/129/2005
W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 29 kwietnia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/130/2005
W sprawie: reorganizacji świetlicy środowiskowej oraz zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 23 czerwca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/131/2005
W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szewcach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 89/4
Z dnia: 23 czerwca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/132/2005
W sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 976
Z dnia: 23 czerwca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/133/2005
W sprawie: zbycia, oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 481/4
Z dnia: 23 czerwca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/134/2005
W sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Z dnia: 23 czerwca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: 1 lipca 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/135/2005
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kuj na 2005 rok.
Z dnia: 23 czerwca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie od 1 lipca 2005 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIX/136/2005
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kuj na 2005 rok.
Z dnia: 8 lipca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIX/137/2005
W sprawie: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2005 - 2006
Z dnia: 8 lipca 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXX/138/2005
W sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
Z dnia: 2 września 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XXX/139/2005
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi i gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 2 września 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXX/140/2005
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kuj na 2005 rok.
Z dnia: 2 września 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXX/141/2005
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 2 września 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/142/2005
W sprawie: sposobu finansowania inwestycji
Z dnia: 22 września 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/143/2005
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kuj na 2005 rok.
Z dnia: 22 września 2005
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/144/2005
W sprawie: przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/145/2005
W sprawie: określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2006 roku na krajowy drogowy transport osób taksówką
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/146/2005
W sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/147/2005
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/148/2005
W sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 rok
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/149/2005
W sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/150/2005
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/151/2005
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/152/2005
W sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 rok
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/153/2005
W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek : 167/24, 167/25
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/154/2005
W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek : 556/11, 556/12, 556/13
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/155/2005
W sprawie: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2005 – 2006
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/156/2005
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2005rok.
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/157/2005
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/158/2005
W sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach: Pogodna, Wiśniowa, Wesoła i Poznańska” w ramach Priorytetu 3 ZPORR – Rozwój Lokalny
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/159/2005
W sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/160/2005
W sprawie: ustalenia wysokości dopłat na 2006 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miejscowości i gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXXII/161/2005
W sprawie: przyjęcia „Programu współpracy organów Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006”
Z dnia: 25 listopada 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIII/162/2005
W sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach o dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” oraz „Modernizacja parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie” w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006”
Z dnia: 12 grudnia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/163/2005
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2006 rok
Z dnia: 21 grudnia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/164/2005
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2005 rok
Z dnia: 21 grudnia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/165/2005
W sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2006 rok
Z dnia: 21 grudnia 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV/166/2006
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
Z dnia: 17 lutego 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2006 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV/167/2006
W sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Z dnia: 17 lutego 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVI/170/2006
W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2005 oraz absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII/171/2006
W sprawie: nadania statutu Zakładowi Komunalnemu w Piotrkowie Kujawskim.
Z dnia: 16 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII/172/2006
W sprawie: nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
Z dnia: 16 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII/173/2006
W sprawie: nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 16 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII/174/2006
W sprawie: szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg (umarzenia, odraczania lub rozkładania na raty) należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania uprawnionego do tego organu.
Z dnia: 16 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII/175/2006
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2006 rok
Z dnia: 16 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/176/2006
W sprawie: udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Z dnia: 15 września 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/177/2006
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Z dnia: 15 września 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/178/2006
W sprawie: ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 15 września 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/179/2006
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/128/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Z dnia: 15 września 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/180/2006
W sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Z dnia: 15 września 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/181/2006
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2006 rok
Z dnia: 15 września 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/182/2006
W sprawie: uchwalenia
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/183/2006
W sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/184/2006
W sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/185/2006
W sprawie: nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotkrowie Kujawskim
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/186/2006
W sprawie: opkreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/187/2006
W sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2007 rok
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/188/2006
W sprawie: obiżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski na 2007 rok
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/189/2006
W sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/190/2006
W sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/191/2006
W sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/192/2006
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/193/2006
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piotrków Kujawski na 2006 r.
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/194/2006
W sprawie: zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/195/2006
W sprawie: ustalenia wysokości dopłat na 2007 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miejscowości gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/196/2006
W sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i uniszkodliwiania odpadów komunalnych
Z dnia: 27 października 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na terenie Urzędu Miasta i Gminy oraz Zakładu Komunalnego
    Więcej...

Uchwała Nr I/1/2006
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Z dnia: 27 listopada 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr I/2/2006
W sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 27 listopada 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr II/3/2006
W sprawie: wyboru Przewodniczących i powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 6 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Uchwała Nr II/4/2006
W sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 6 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr III/5/2006
W sprawie: wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Piotrków Kujawski do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło
Z dnia: 21 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr III/6/2006
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2006 r.
Z dnia: 21 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr 269/2006 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
W sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta i Gminy Piotrkowa Kujawskiego na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Z dnia: 14 grudzień 2006 r.
Wydane przez: Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
Data wejścia w życie: 14 grudzień 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/7/2006
W sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 21 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr IV/8/2007
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2007 rok.
Z dnia: 09 marca 2007 r
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/9/2007
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
Z dnia: 09 marca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/10/2007
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Z dnia: 09 marca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/11/2007
W sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2007 roku.
Z dnia: 09 marca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/12/2007
W sprawie: wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym
Z dnia: 09 marca 2007 r
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2007 roku
    Więcej...

Uchwała Nr IV/13/2007
W sprawie: wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa
Z dnia: 09 marca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/14/2007
W sprawie: wynagrodzenia dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych
Z dnia: 09 marca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/15/2007
W sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 9 marca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr IV/16/2007
W sprawie: współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu radziejowskiego w zakresie powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader.
Z dnia: 9 marca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Uchwała Nr V/17/2007
W sprawie: uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" dla gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 12 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr V/18/07
W sprawie: powiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Pani Jolanty Zalesińskiej o obowiązku przedłożeni oświadczenia lustracyjnego.
Z dnia: 12 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/19/07
W sprawie: powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Pana Jarosława Waszaka o oowiązku przedłożenia obowiązku lustracyjnego
Z dnia: 12 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/20/07
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 12 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Rada Miajska
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/21/07
W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 12 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VI/22/07
W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie Gminy Radziejow do Związku Gminy Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy
Z dnia: 14 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VI/23/07
W sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 4/10/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z dnia: 14 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VI/24/07
W sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji luktury
Z dnia: 14 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VI/25/07
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Z dnia: 14 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VI/26/07
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Z dnia: 14 czewrca 2007 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

© 2003 Internet-Info